Firmenphilosophie

Der schonende Umgang und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, der Respekt und die ganzheitliche Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt werden die moderne Gesellschaft in naher Zukunft verstärkter prägen und verpflichten dazu, die Förderung und Entwicklung alternativer Stromproduktion voranzutreiben.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, durch unser Kerngeschäft diesem ethischen Grundsatz nachzukommen.

Die Sonne ist unsere größte und sicherste Energiequelle. Die Sonne liefert uns garantiert noch einige Milliarden Jahre saubere und kostenlose Energie. Wir haben den ersten Schritt zu einer neuen Art der Energiegewinnung gemeistert und der Wandel ist inzwischen deutlich spürbar.

Vorteile der Solarenergie:

- Saubere Energie ohne Folgekosten wie z. B. durch Atommüll

- Sichere Energie ohne Risiken für die Bevölkerung

- Ressourcen werden gespart und die Umwelt geschützt

- Arbeitsplätze entstehen in der Region

- Unabhängigkeit und Flexibilität

- Kosteneinsparungen

Eine Solaranlage auf Ihrem Dach steht für Lebensqualität, zeigt Umweltbewusstsein und steigert den Wert Ihres Hauses. Solarenergie bedeutet für alle mehr Unabhängigkeit und Freiheit. Machen Sie mit!

Felsefe

Doğal kaynakları kullanarak, ekolojik sisteme uyum ile yaşayacak ürünlerin kullanımı, insan ve çevreye olan saygı ve sorumluluğun artması yakın gelecekte modern toplumu sekillendirecek ve alternatif enerji üretimini arttırmak ve gelistirmek icin tesvik etmeyi zorunlu kılacaktir.

Ana felsemiz; ekolojik dengeyi koruyarak, doğaya zarar vermeden doğanın vermiş olduğu temiz enerjiyi insanların hizmetine sunmaktır.

Güneş bizim en büyük ve en güvenli enerji kaynağımızdır. Güneş bize bir milyar yıl daha temiz ve bedava enerji sağlayacaktır. Yeni tür bir enerji kazanımı için ilk adımı attık ve dönüşümü şimdiden görmek mümkün.

Güneş enerjisinin avantajları:

- İlave masrafları olmayan temiz enerji (örn. nükleer atıklar gibi)

- Halk için riski olmayan güvenli enerji

- Kaynaklar ve çevre korunur

- Bölgede istihdam alanı oluşur

- Bağımsız ve esnek

- Minimum masraf

Çatınızda bulunan bir fotovoltaik tesis yaşam kalitesini temsil ediyor, çevre bilincini yansıtıyor ve evinizin değerini artırıyor. Güneş enerjisi herkes için bağımsızlık ve özgürlük demektir. Siz de katılın!